Trähus ifrån 1935

 
• Energibesparing/år 16 % 
• Återbetalningstid ca 4 år
 Investering 12 880 kr
• Minskad värmekostnad under 10 år, 37 000 kr 
 

Tegelhus ifrån 1971

 
• Energibesparing ca 8 %.
• Återbetalningstid 3 år.
• Investering 6000 kr
• Minskad värmekostnad under 10 år. 18 800 kr.