Hur går en värmeinjustering till?

• Platsbesök, genomgång av fastigheten och värmesystemet.
• Injusteringsberäkning, beräkning av effektbehov för respektive rum och radiator.
• Demontering av termostater samt injustering av radiatorventiler.
• Större fastigheter injustering av stadventil (om man har behov av en sådan ventil?).