•Har intresse av allt som handlar om energiförbättrande åtgärder.
•Är utbildad som Energispecialist.
•Jag har arbetat inom rörbranschen i snart 30 år.