Värmeinställning

Vad är egentligen en värmeinjustering?

 

1) Man behöver göra en analys av husets värmebehov genom ett platsbesök.

2) Energiberäkning i dator för att räkna ut rätt effekt och flöde till varje radiator.

3) Göra inställningen i varje radiatorventil i respektive rum.

4) Optimering av styrkurvor i värmekällan.

5) montering av termostater.

 

 

Husets värmebehov

Energibesparande åtgärder som(förändrar husets värmebehov):

• Tilläggsisolering på vinden

• Nya fönster

• Tillbyggnad/tilläggsisolering väggar

• Isolerat golvet i källaren

 

 

Husets nya effektbehov

 

Varför skall värmesystem injusteras?

• Normalt injusteras inte radiatorn i privathushåll

• Förbättringar av fönster, isolering minskar på behovet av värme.

• Värmeinjustering ( flödet begränsas för radiatorns effekt)

Energiinjustering ( flödet begränsas för husets behov)

Jag är ett stycke. Klicka här för att lägga till din egen text och redigera mig. Jag är ett jättebra ställe för dig att berätta din historia på så att dina besökare kan få veta lite mer om dig.