Husets Värmebehov

• Ta reda på husets olika u-värde.

•  Mäta rumsyta i alla husets ytor.

•  Beräkningar görs för husets effektbehov.

• Varje enskild värmekälla får sin egna unika inställning.

Energiinjustering