Varför göra en Injustering?

• Jämnare värme och bättre komfort.

• Mindre miljöpåverkan.

• Bilden nedanför illustrerar värmesystem före och efter injustering.

Vad innebär en värmeinjustering?

 

• En värmeinjustering innebär att man beräknar fastighetens värmebehov för att fastställa

   rätt flöde till varje enskild radiator.

• Sedan ställer man in radiatorventilen till beräknat flöde.

• Detta betyder att man får en jämnare och en bättre komfort i huset.

• Rätt injusterat värmesystem kan sänka uppvärmningskostnaden upp till 20 % beroende på

  fastighetens tillstånd.

En värmeinjustering har en snabb återbetalningstid/payoff. Till en låg investeringskostnad